Kursus | Hvordan passer vi på os selv som professionelle?2019-10-02T13:18:53+00:00

Kursus | Hvordan passer vi på os selv som professionelle?

Dette kursus sætter fokus på, hvad det gør ved os som fagprofessionelle, når vi arbejder med udsatte børn, unge og deres familier. Hvordan kan vi rumme andres sorg, smerte, angst, afmagt og raseri, og samtidig passe på os selv? Hvad gør vi, når vores eget nervesystem udfordres?

Vi vil diskutere, hvordan vi kan forebygge, minimere eller modvirke de belastninger, vi udsættes for, når vi bruger vores empati i vores daglige arbejde med familier, børn og unge i krise.

Kursusdagen omhandler, hvordan arbejdet med problemer, lidelse, smerte og sorg kan indvirke på os som professionelle i form af sekundærtraumatisering og compassion fatigue (omsorgstræthed eller medfølelsesudmattelse). Endelig omhandler dagen, hvordan vi kan tage vare på vores eget velbefindende i mødet med udsatte børn, unge og familier.

Med afsæt i systemisk tænkning og viden fra Compassion-fokuseret terapi, vil vi gennemgå forskellige ansvarspositioner og tanker om selvomsorg.

Kurset vil gøre dig klogere på, hvordan vores tolkninger af andres adfærd på den ene side kan være opslidende, men samtidig kan give os brugbar viden, som vi kan forstå vores egen adfærd op imod. Slutteligt vil vi lade os inspirere af den norske psykiater Per Isdal, der i bogen, Medfølelsens pris, peger på hvordan vi organisatorisk og kollegialt kan skabe et arbejdsmiljø, hvor vi tager bedre hånd om hinanden.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

  • Viden om forskellige ansvarspositioner i socialt arbejde og tanker om selvomsorg.
  • Viden om, hvordan vores tolkninger af andres adfærd kan være opslidende, men samtidig kan give os indsigt til at forstå vores egen adfærd.
  • Inspiration til hvordan man organisatorisk og kollegialt kan skabe et arbejdsmiljø, hvor vi tager bedre hånd om hinanden.
  • Redskaber og øvelser til at minimere og forebygge daglige belastninger, i arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.
  • Refleksionsøvelser, bl.a. over hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din daglige praksis.
  • Metoder og redskaber til stressreducering.

Du vil gå fra kurset med nogle strategier og værktøjer, som du kan anvende i din dagligdag, og du vil blive introduceret til de metoder og redskaber til stressreducering, som anvendes i det daglige arbejde med udsatte børn og unge på Basen.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge og deres familier.

Hvordan passer du på dig selv som professionel?

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag d. 22. januar 2020 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: D. 13. januar 2020 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott på 2062 0462.