Kursus | Hvordan passer du på dig selv som professionel?2019-07-09T11:31:19+00:00

Kursus | Hvordan passer du på dig selv som professionel?

Dette kursus sætter fokus på, hvad det gør ved os som fagprofessionelle, når vi arbejder med udsatte unge og deres familier. Hvordan kan vi passe på os selv, og samtidig rumme andres sorg, smerte, angst, afmagt og raseri? Hvad gør vi, når vores eget nervesystem udfordres?

Vi vil diskutere hvordan vi kan forebygge, minimere eller modvirke de belastninger vi udsættes for, når vi bruger vores empati, i vores daglige arbejde med familier, børn og unge i krise.

Kursusdagen omhandler, hvordan arbejdet med problemer, lidelse, smerte og sorg kan indvirke på os som professionelle i form af sekundærtraumatisering og compassion fatigue (omsorgstræthed eller medfølelsesudmattelse). Endelig omhandler dagen, hvordan vi kan tage vare på vores eget velbefindende i mødet med udsatte børn, unge og familier.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
Med afsæt i systemisk tænkning og viden fra Compassion-fokuseret terapi, vil vi gennemgå forskellige ansvarspositioner og tanker om selvomsorg.

Kurset vil gøre dig klogere på, hvordan vores tolkninger af andres adfærd på den ene side kan være opslidende, men samtidig kan give os brugbar viden, som vi kan forstå vores egen adfærd op imod. Slutteligt vil vi lade os inspirere af den norske psykiater Per Isdal, der i bogen, Medfølelsens pris, peger på hvordan vi organisatorisk og kollegialt kan skabe et arbejdsmiljø, hvor vi tager bedre hånd om hinanden.

Værktøjer
Du vil få nogle overordnede strategier og værktøjer, som du kan anvende i din dagligdag. Du vil desuden blive præsenteret for metoder og redskaber til stressreducering, som vi anvender i vores daglige arbejde med udsatte unge på Basen.

Refleksion
Ikke to professionelles situation er ens, hvorfor det er vigtigt at du får mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag. Dette vil ske via dialog og små øvelser undervejs.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle der arbejder med udsatte børn, unge og deres familier.

Hvordan passer du på dig selv som professionel?

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag d. 28. august 2019 kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist: D. 23. august 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott på 2062 0462.

Undervisere

Luise Juel
Luise JuelVejleder og behandler
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager SøeVicedirektør
Jacob er uddannet lærer med en PD i psykologi og har efter- og videreuddannelser indenfor både ledelse, etik og værdier i organisationer og indenfor det behandlingsmæssige område. Jacob har i hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har stor erfaring med specialundervisning, didaktik, undervisningsdifferentiering og synlig læring såvel som med sparring og supervision af undervisere og behandlere. I forlængelse heraf har Jacob tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner. Jacob er en erfaren oplægsholder hvis tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt, med et overordnet fokus på at kursisten får konkrete praksisværktøjer med sig, som let kan overføres til egen praksis.