Kursus | Etik i socialt arbejde2019-08-29T07:15:12+00:00

Etik i socialt arbejde

Hvordan undgår vi forråelse, i vores arbejde med udsatte børn og unge? Hvordan ønsker vi, at vi fremstår som professionelle? Og hvilket etisk kodeks ligger til grund for denne ageren? Hvilke værdier er vigtige for dig?

I det pædagogiske- og behandlingsmæssige arbejde, arbejder vi i det, der sker mellem mennesker. Det betyder, at vi arbejder i og med det relationelle, i det der udspilles mellem individer. Det kræver en reflekteret påvirkning fra den professionelles side, hvor man konstant er opmærksom på den respons, man får, og reflekterer over det samspil, der opstår, for derigennem at kunne tilpasse og afpasse sin næste handling.

Relationen er en evigt foranderlig og dynamisk størrelse, som aktørerne – både den professionelle og den unge – løbende forsøger at afpasse og tilpasse, udvide og indskrænke alt efter hensigten og formålet med relationen.

Den løbende refleksion over hvilken påvirkning man som professionel har, drejer sig ofte om løbende at finde den rette balance mellem for lidt og for meget. Er man eksempelvis i den givne situation for konfronterende, for lidt omsorgsfuld, for meget følelsesmæssigt involveret osv. Det er en flydende grænse, der reelt ikke findes, men ved en løbende etisk refleksion over situationen, kan man langsomt nærme sig en balance.

Udbyttet af kurset

  • Et værditjek af dine personlige værdier
  • Samtaleværktøjer til kollegial supervision
  • Øget refleksion og bevidsthed om egen ageren ift. til udfordrende relationer til den unge
  • Filosofiske værktøjer til at vurdere særligt etisk udfordrende situationer
  • En filosofisk tilgang til dit fremtidige virke

Målgruppe

Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, konsulenter, sagsbehandlere, vejledere og andre som arbejder med børn og unge med særlige behov. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.

Etik i socialt arbejde

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: torsdag d. 5. december 2019 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: D. 29. november 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970,- kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462).

Undervisere

Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup LarsenDirektør på Basen
Mette er uddannet socialrådgiver og har efter- og videreuddannelser indenfor både ledelse, coaching, systemisk ledelse, protreptik, proceskonsulent, projektleder mm. samt indenfor det behandlingsmæssige område; kognitive og systemiske behandlingstilgange og værktøjer, samtalepraksis, miljøterapi, narrativ tilgang mm. Mette har hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har derigennem tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med denne målgruppe. Mette er en erfaren underviser og oplægsholder.
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager SøeVicedirektør på Basen
Jacob er uddannet lærer med en PD i psykologi, en Master i Etik og værdier i organisationer, en Master of Business Administrations og efter- og videreuddannelser indenfor det behandlingsmæssige område. Jacob har i hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har stor erfaring med specialundervisning, didaktik, undervisningsdifferentiering og synlig læring såvel som med sparring og supervision af undervisere og behandlere. I forlængelse heraf har Jacob tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner. Jacob er en erfaren oplægsholder hvis tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt, med et overordnet fokus på at kursisten får konkrete praksisværktøjer med sig, som let kan overføres til egen praksis.