Kursus | Børn og unge med selvskadende adfærd2019-09-10T07:47:22+00:00

Kursus | Børn og unge med selvskadende adfærd

På kurset i selvskadende adfærd får du grundlæggende viden om og forståelse for børn og unge med forskellige former for selvskadende adfærd. Du bliver præsenteret for konkrete metoder, handlemuligheder og praktiske redskaber, som du kan bruge i din daglige praksis som lærer, pædagog, kontaktperson, rådgiver eller lignende, og du får mulighed for at reflektere over din egen praksis, sammen med andre praktikere.

Der findes mange former for selvskadende adfærd. Fælles for denne type adfærd er, at det er en strategi, en såkaldt copingmekanisme, hvormed man søger at flytte en indre smerte til en ydre, og forekommer ofte som en belastningsreaktion hos sårbare børn og unge.

Kurset har til formål at give fagpersoner, der arbejder med børn og unge med selvskadende adfærd, indsigt i denne adfærds forskellige former og mulige bagvedliggende årsager, samt de mest brugbare metoder og værktøjer til som fagperson at møde og samarbejde med barnet eller den unge, der har selvskadende adfærd.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

  • Faktuelle informationer om og definition af selvskadende adfærd.
  • Viden om de forskellige former for selvskade, og redskaber til at spotte risikoadfærd.
  • Empiri og tal.
  • Mulige behandlingsformer – hvad er lykkedes for andre og hvad er lykkedes for os.
  • Interventioner; hvordan skal du (re)agere på adfærden, hvordan kan du hjælpe barnet/den unge og hvordan kommer I videre?
  • Værktøjer og metoder til at samarbejde med og støtte barnet/den unge, der er berørt af selvskadende adfærd.
  • Øget forståelse for årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.

Du vil få konkrete værktøjer og metoder til at samarbejde og støtte børn og unge der er berørt af selvskade, bl.a. baseret på Basens mangeårige erfaringer med målgruppen. Du vil ligeledes få indsigt i metoder og handlemuligheder som kan anvendes i det daglige arbejde med unge med selvskadende adfærd.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådgivere, lærere, pædagoger, rådgivere eller psykologer. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Tid og sted

Onsdag den 4. december kl. 9.00 til 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.

Selvskade kursus

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: Onsdag d. 4. december kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: D. 29. november 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462)

Undervisere

Christina Holte Nielsen
Christina Holte NielsenSouschef
Med en kandidat i pædagogisk psykologi er Christina klædt godt på til både undervisnings- og behandlingsopgaverne på Basen, og til at give sin omfattende viden videre til andre fagpersoner. Christinas store viden om spiseforstyrrelser og selvskade, har hun bl.a. tilegnet sig via sit tidligere arbejde ved Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade hvor hun ledte og udviklede projekter, samt via sit arbejde indenfor det specialpædagogiske område. Hun tilbyder både et omfattende teoretisk fundament og helt konkrete praksisredskaber. Christina er en levende underviser, der formår at gøre kompliceret materiale nærværende og praktisk anvendeligt for lytteren.
Luise Juel
Luise JuelVejleder og behandler
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.