Kursus | Børn og unge med autisme og OCD2019-08-14T09:31:02+00:00

Kursus | Børn og unge med Autisme og OCD

Oplever du at mangle viden om børn og unge, med OCD og autisme?
Har du brug for handlemuligheder og værktøjer i forhold til denne målgruppe? Og har du brug for at få andre øjne på dine udfordringer?

På Basen har vi oplevet en stigning i antallet af børn og unge inden for autismespektret, som også har OCD.
Dette medfører et øget behov for at kvalificere behandlingsarbejdet, og skabe viden om pædagogiske tilgange.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
På dette kursus vil du bl.a. få viden om:

  • Hvad OCD er, og hvordan diagnosen virker ind på børn og unge, som også har ASF.
  • Særlige faktorer ved OCD som ledsagediagnose til autisme.
  • Forskellige typer af OCD-overbevisninger og handlemønstre.
  • Hvordan man kan inddrage familien i barnets/den unges arbejde med at slippe nogle af de fastholdelsesmekanismer, de præges af.
  • Overordnede strategier for behandling af OCD.

Værktøjer
Kurset vil give dig nogle overordnede strategier for, hvordan du kan arbejde med børn og unge som har OCD i kombination med autisme, og hvordan man kan tilgå behandlingen af OCD.
Vi vil arbejde med følelsesregulering, og hvordan vi i højere grad kan inddrage kroppen, samt barnets og den unges adfærd, i behandlingen. Du vil få konkrete metoder til at arbejde med stressreduktion, samt flere konkrete pædagogiske værktøjer, som kan overføres til din egen praksis.

Refleksion
Via dialog og med små øvelser undervejs, vil du få tid til at reflektere over din egen praksis. Intentionen hermed er, at vi igennem refleksionsøvelser får arbejdet med, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer o. lign.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Autisme og ocd

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag d. 21. august 2019 kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist: D. 19. august 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462)

Undervisere

Nadia Kræmer Lützhøft
Nadia Kræmer Lützhøft- Afdelingsleder Basen Dagbehandlingstilbud
Nadia Kræmer Lützhøft, afdelingsleder på Basen, er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Siden 2008 har hun arbejdet med specialundervisning, og siden 2009 i psykiatrien. Med 11 års erfaring indenfor det specialpædagogiske og psykiatriske felt, har Nadia en stor indsigt i, hvad det er der virker for elever med psykiatriske diagnoser og andre psykiske sårbarheder. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Som oplægsholder arbejder Nadia med udgangspunkt i en bred teoretisk referenceramme, og har fokus på at formidle sin viden, så den kan omsætte til konkret råd og vejledning, der kan anvendes i kursusdeltagerens egen praksis.
Luise Juel
Luise Juel- Behandler og underviser
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.