Kursus | Basal tillid2019-07-09T12:20:38+00:00

Kursus | Basal tillid

Det er af afgørende betydning for mennesker, at vi er i stand til at føle tillid til vores omgivelser. Dette er forudsætningen for, at vi kan indgå i sociale fællesskaber, kan samarbejde og indgå i grupper, familie- og jobliv.

Børn fødes med en umiddelbar evne til at nære tillid til sine primære omsorgspersoner. Desværre kan denne evne for at nære basal tillid sommetider blive udfordret grundet forskellige typer omstændigheder og barnet vil begynde at nære basal mistillid til, om andre på hensigtsmæssig vis vil og kan opfylde barnets livsnødvendige fysiske og sociale behov.

På dette kursus vil vi redegøre for og diskutere basal tillid og hvilke konsekvenser, det får, hvis den basale tillid bliver til basal mistillid. Vi vil gennemgå, hvilke konsekvenser dette kan få i voksenlivet og foretage konkrete øvelser omkring, hvordan man i eksempelvis sit parforhold kan være mere eller mindre præget af mistillid og vi diskuterer den selvopfyldende profeti, der kan blive resultatet af dette.

Basal tillid

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: mandag d. 18. november 2019 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: D. 12. november 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462).

Underviser

Jill Byrnit
Jill ByrnitPsykolog
Jill Byrnit er autoriseret psykolog (Cand.psych.aut.) og har en ph.d. i psykologi, samt en bachelorgrad i biologi. Jill arbejdede i en årrække som forsker i personligheds- og socialpsykologi i ind- og udland, hvor hun bl.a. var med til at starte Institut for Psykologi på Syddansk Universitet op, hvor hun havde virke som forsker og vicestudieleder i en periode. Jill har i mange år arbejdet med børn og unge, bl.a. som VISO-koordinator, beskikket pædagogisk psykologisk børnesagkyndig for Statsforvaltningen og nødbeskikket sagkyndig i Ungdomskriminalitetsnævnet. Jill er forfatter og medforfatter til en række psykologiske fagbøger, er fast klummeskriver i Berlingske og optræder med jævne mellemrum i de skrevne og elektroniske medier med sin forskningsekspertise.