Børn og unge med skolevægring og isolationsproblematikker2019-05-27T11:35:29+00:00

Kursus om skolevægring og isolation

Mangler du konkrete redskaber og handlemuligheder i forhold til at arbejde med børn og unge med skolevægring, og har du lyst til at stille dine egne erfaringer med målgruppen til rådighed for fælles refleksion?

Skolevægring og isolationsproblematikker kan ofte knyttes til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), angst, OCD, depression og andre psykiske vanskeligheder. Men hvad er skolevægring egentlig? Hvornår adskiller det sig fra pjækkeri, og hvorfor ser vi en stigende tendens af børn og unge, der ikke tør gå i skole?

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
De forskellige typer af skolevægring og isolation, samt deres årsager, vil blive gennemgået, og vi vil diskutere hvordan det kan ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. Vi vil ligeledes gennemgå de forskellige diagnoser, som ofte optræder i forbindelse med skolevægring og isolation, samt undersøge hvordan skolemiljø og fællesskaber kan medvirke til udvikling af skolevægring.

Værktøjer
Dette kursus vil give dig nogle konkrete redskaber og metoder til, hvordan du kan arbejde med børn og unge med skolevægring og isolation. Med udgangspunkt i to cases vil vi give konkrete eksempler på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges i praksis. I denne forbindelse vil vi inddrage forskellige interventionsmetoder så som selvforståelsesforløb, stressmodellen og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stress- sårbarhedsmodellen.

Refleksion
Via dialog og små øvelser undervejs, vil du få tid til at reflektere over din egen praksis i forhold til arbejdet med denne målgruppe. Intentionen hermed er, at vi igennem refleksionsøvelser får arbejdet med, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer og lign. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Skolevægring og isolation

Kursussted: Basen Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: Tirsdag den 18. juni. 2019 kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist: D. 14. juni 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Mette Tellerup Larsen (2730 4982)

Underviser

Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup Larsen- Direktør
Mette er uddannet socialrådgiver og har efter- og videreuddannelser indenfor både ledelse, coaching, systemisk ledelse, protreptik, proceskonsulent, projektleder mm. samt indenfor det behandlingsmæssige område; kognitive og systemiske behandlingstilgange og værktøjer, samtalepraksis, miljøterapi, narrativ tilgang mm. Mette har hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har derigennem tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med denne målgruppe. Mette er en erfaren underviser og oplægsholder.