Kursus om skolevægring og isolation2019-02-12T08:00:38+00:00

Kursus om skolevægring og isolation

Mangler du konkrete redskaber og handlemuligheder i forhold til at arbejde med børn og unge med skolevægring, og har du lyst til at stille dine egne erfaringer med målgruppen til rådighed for fælles refleksion?

Skolevægring og isolationsproblematikker kan ofte knyttes til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), angst, OCD, depression og andre psykiske vanskeligheder. Men hvad er skolevægring egentlig? Hvornår adskiller det sig fra pjækkeri, og hvorfor ser vi en stigende tendens af børn og unge, der ikke tør gå i skole?

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
De forskellige typer af skolevægring og isolation, samt deres årsager, vil blive gennemgået, og vi vil diskutere hvordan det kan ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. Vi vil ligeledes gennemgå de forskellige diagnoser, som ofte optræder i forbindelse med skolevægring og isolation, samt undersøge hvordan skolemiljø og fællesskaber kan medvirke til udvikling af skolevægring.

Værktøjer
Dette kursus vil give dig nogle konkrete redskaber og metoder til, hvordan du kan arbejde med børn og unge med skolevægring og isolation. Med udgangspunkt i to cases vil vi give konkrete eksempler på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges i praksis. I denne forbindelse vil vi inddrage forskellige interventionsmetoder så som selvforståelsesforløb, stressmodellen og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stress- sårbarhedsmodellen.

Refleksion
Via dialog og små øvelser undervejs, vil du få tid til at reflektere over din egen praksis i forhold til arbejdet med denne målgruppe. Intentionen hermed er, at vi igennem refleksionsøvelser får arbejdet med, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer og lign. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kursussted: Basen Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag den 13. marts. 2019 kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist: D. 3. marts 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Luise Juel (2223 8771) eller Mette Tellerup Larsen (2730 4982)

Undervisere

Dina Cintin
Dina Cintin- Psykiater
Dina er speciallæge i både børne- og ungdomspsykiatri og er tilknyttet Basen som konsulent. Hun har i mange år været tilknyttet børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Hillerød bl.a. som afsnitsledende overlæge. Her har Dina særligt haft fokus på involvering af forældrene og det familieterapeutiske arbejde. Dina har desuden været klinisk lektor på Københavns universitet, hvor hun også har understøttet og deltaget ved uddannelse af speciallæger og specialpsykologer samt undervist i mange andre sammenhænge.
Hun er specialist i psykoterapi, er familieterapeut og supervisor, og praktiserer indenfor rammen af oplevelsesorienteret – narrativ og psykodynamisk forståelse. Dina er en erfaren underviser, der vægter praktisk anvendelighed, viden og redskaber højt.
Luise Juel
Luise Juel- Behandler og underviser
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.
Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup Larsen- Direktør
Mette er uddannet socialrådgiver og har efter- og videreuddannelser indenfor både ledelse, coaching, systemisk ledelse, protreptik, proceskonsulent, projektleder mm. samt indenfor det behandlingsmæssige område; kognitive og systemiske behandlingstilgange og værktøjer, samtalepraksis, miljøterapi, narrativ tilgang mm. Mette har hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har derigennem tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med denne målgruppe. Mette er en erfaren underviser og oplægsholder.