Kursus – Hvordan passer du på dig selv som professionel?2019-04-03T10:47:11+00:00

Hvordan passer du på dig selv som professionel?

Dette kursus sætter fokus på, hvad det gør ved os som fagprofessionelle, når vi arbejder med udsatte unge og deres familier. Hvordan kan vi passe på os selv, og samtidig rumme andres sorg, smerte, angst, afmagt og raseri? Hvad gør vi, når vores eget nervesystem udfordres?

Vi vil diskutere hvordan vi kan forebygge, minimere eller modvirke de belastninger vi udsættes for, når vi bruger vores empati, i vores daglige arbejde med familier, børn og unge i krise.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
Med afsæt i systemisk tænkning og viden fra Compassion-fokuseret terapi, vil vi gennemgå forskellige ansvarspositioner og tanker om selvomsorg.

Kurset vil gøre dig klogere på, hvordan vores tolkninger af andres adfærd på den ene side kan være opslidende, men samtidig kan give os brugbar viden, som vi kan forstå vores egen adfærd op imod. Slutteligt vil vi lade os inspirere af den norske psykiater Per Isdal, der i bogen, Medfølelsens pris, peger på hvordan vi organisatorisk og kollegialt kan skabe et arbejdsmiljø, hvor vi tager bedre hånd om hinanden.

Værktøjer
Du vil få nogle overordnede strategier og værktøjer, som du kan anvende i din dagligdag. Du vil desuden blive præsenteret for metoder og redskaber til stressreducering, som vi anvender i vores daglige arbejde med udsatte unge på Basen.

Refleksion
Ikke to professionelles situation er ens, hvorfor det er vigtigt at du får mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag. Dette vil ske via dialog og små øvelser undervejs.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Hvordan passer du på dig selv som professionel?

Kursussted: Basen Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag d. 13. juni 2019 kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist: D. 11. juni 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Luise Juel (2223 8771) eller Jonas Kornerup-Koch (2715 7427).

Undervisere

Luise Juel
Luise Juel- Vejleder og behandler
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.