Basen KompetenceCenter2019-10-03T07:38:26+00:00

Basen Kompetencecenter

Basen Kompetencecenter er et non-profit kompetencecenter i organisatorisk fællesskab med Basen Skole.

Skræddersyede kurser og uddannelser

Har I et ønske til et specifikt kursus, foredrag eller et konkret uddannelsesforløb, som ikke fremgår af vores kursusoversigt? Vi tilbyder skræddersyede kurser, foredrag og uddannelsesforløb som er tilpasset jeres ønsker og behov, eksempelvis indenfor områder som:

 • Pædagogiske metoder og værktøjer
 • Skolevægring og isolationsproblematikker
 • Diagnoseforståelse, fx autisme, spiseforstyrrelser, angst, OCD etc.
 • Ledelseskurser
 • Inkluderende læringsmiljøer
 • Forældresamarbejde
 • Systemisk samarbejde
 • Etik i socialt arbejde
 • Menneskesyn, læringssyn, undervisningsdifferentiering

Pris, tid og sted
Efter individuel aftale. Kontakt Marie-Louise Scott på msc@basen.dk for yderligere info.

Pædagogiske kurser – Målgruppe, formål og udbytte

Alle vore kurser henvender sig til praktikere, professionelle og andre med interesse indenfor området børn og unge med særlige behov.

Når du arbejder med udsatte børn og unge samt deres familier, er du hver eneste dag med til at løfte en stor og vigtig opgave. For at kunne tackle denne opgave, er det nødvendigt at du har faglig indsigt i den målgruppe, du arbejder med, og er i besiddelse af nogle konkrete, praktiske redskaber som du kan anvende i dit daglige arbejde.

Viden, værktøjer og refleksion

Basen kompetencecenters pædagogiske kurser klæder dig på med viden om kombinationer af diagnoser og tillægsdiagnoser samt konkrete praksisværktøjer, der baserer sig på mange års erfaringer, som har vist deres effekt I det daglige behandlingsarbejde, og som vil opkvalificere dit arbejde med børn og unge med særlige behov.

Alle vore kurser er bygget op således, at de klæder dig på med viden der let kan omsættes til konkrete værktøjer som du kan anvende i din daglige praksis, og du vil få rig mulighed for dialog og erfaringsudveksling med andre fagfolk og praktikere.

Det er vores mission at dele den viden og ekspertise, vi har erhvervet os igennem de sidste 22 år som skole- og dagbehandlingstilbud. Basen Kompetencecenter bringer mennesker sammen for at dele og diskutere viden og erfaringer, der kan opkvalificere praktikere og professionelles daglige arbejde med sårbare børn og unge. Til det har vi en række dygtige og engagerede undervisere med stærke fagligheder og et stort praksiskendskab.

Hvorfor Basen Kompetencecenter?

 • Du får viden om kombinationer af diagnoser og tillægsdiagnoser.
 • Du får konkrete pædagogiske redskaber som kan anvendes i din daglige praksis.
 • Du får tid til, og mulighed for, at reflektere over egen praksis i selskab med andre fagfolk.
 • Du får prisvenlige pædagogiske kurser af høj kvalitet.
 • Du får teoretisk og erfaringsbaseret viden, du kan anvende i din praktiske dagligdag.
Det siger deltagerne om Kompetencecentrets arrangementer:

“Oplægget gav mig håb for bedre forhold for de mennesker som vi skal forstå og hjælpe, samt for vores eget arbejdsmiljø. Det er lige det jeg brænder for og gerne vil.”

“Et fantastisk foredrag, og forplejning som var langt over hvad jeg havde forventet.”

“Super foredragsholder – stor indsigt og en fantastisk måde at formidle det på.”

“Jeg gik herfra med nye tanker, nye begreber og nye perspektiver.”

“Et fantastisk foredrag, med mange muligheder for refleksioner, der kan implementeres i vores personalegruppe.”

“Venlige mennesker på stedet – dejlig mad 100 kr er super billigt – så får man nemt råd og nemt “lokket” kollegaer med 🙂 Fedt at I gæstfrit åbner dørene for os “udefra” og fortæller om Basen. Fantastisk foredragsholder med højt fagligt niveau – godt valg! Det var et knald godt foredrag med humor og alvor og mange faglige input, som jeg kan tage med direkte ud i min hverdag som socialpædagog.”

Undervisere på Kompetencecentret

Luise Juel
Luise Juel- Vejleder og behandler
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.
Christina Holte Nielsen
Christina Holte Nielsen- Behandler og underviser
Med en kandidat i pædagogisk psykologi er Christina klædt godt på til både undervisnings- og behandlingsopgaverne på Basen, og til at give sin omfattende viden videre til andre fagpersoner. Christinas store viden om spiseforstyrrelser og selvskade, har hun bl.a. tilegnet sig via sit tidligere arbejde ved Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade hvor hun ledte og udviklede projekter, samt via sit arbejde indenfor det specialpædagogiske område. Hun tilbyder både et omfattende teoretisk fundament og helt konkrete praksisredskaber. Christina er en levende underviser, der formår at gøre kompliceret materiale nærværende og praktisk anvendeligt for lytteren.
Marie Falck Hansen
Marie Falck Hansen- Psykolog
Marie er autoriseret psykolog med 10 års erfaring fra både børne-, unge- og voksenområdet. Marie har stor erfaring, både med udredning og behandling af særligt sårbare børn og unge. Dette både fra sit arbejde med inklusion i normalområdet, terapeutiske forløb med unge med komorbide lidelser og fra dagbehandlingsområdet. Marie er også en erfaren formidler af denne viden til andre faggrupper, både gennem undervisning og supervision. Marie arbejder med udgangspunkt i en bred teoretisk referenceramme, og har fokus på at formidle sin viden, så den kan omsætte til konkret råd og vejledning, der kan anvendes i kursusdeltagerens egen praksis.
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager Søe- Vicedirektør
Jacob er uddannet lærer med en PD i psykologi, en Master i Etik og værdier i organisationer, en Master of Business Administrations og efter- og videreuddannelser indenfor det behandlingsmæssige område. Jacob har i hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har stor erfaring med specialundervisning, didaktik, undervisningsdifferentiering og synlig læring såvel som med sparring og supervision af undervisere og behandlere. I forlængelse heraf har Jacob tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner. Jacob er en erfaren oplægsholder hvis tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt, med et overordnet fokus på at kursisten får konkrete praksisværktøjer med sig, som let kan overføres til egen praksis.
Nadia Kræmer Lützhøft
Nadia Kræmer Lützhøft- Afdelingsleder
Nadia er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Siden 2008 har hun arbejdet med specialundervisning, og siden 2009 i psykiatrien. Med 11 års erfaring indenfor det specialpædagogiske og psykiatriske felt, har Nadia en stor indsigt i, hvad det er der virker for elever med psykiatriske diagnoser og andre psykiske sårbarheder. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Som oplægsholder arbejder Nadia med udgangspunkt i en bred teoretisk referenceramme, og har fokus på at formidle sin viden, så den kan omsætte til konkret råd og vejledning, der kan anvendes i kursusdeltagerens egen praksis.
Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup Larsen- Direktør
Mette er uddannet socialrådgiver og har efter- og videreuddannelser indenfor både ledelse, coaching, systemisk ledelse, protreptik, proceskonsulent, projektleder mm. samt indenfor det behandlingsmæssige område; kognitive og systemiske behandlingstilgange og værktøjer, samtalepraksis, miljøterapi, narrativ tilgang mm. Mette har hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har derigennem tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med denne målgruppe. Mette er en erfaren underviser og oplægsholder.
Christine Bruun Petersen
Christine Bruun Petersen- Behandler og underviser
Christine er uddannet lærer med en kandidat i pædagogisk psykologi, samt erfaring fra såvel folkeskolen, behandlingsskoler og som læringskonsulent. Hun har et indgående kendskab til psykiatriske diagnoser, og har specialiseret sig indenfor den kognitive adfærdsterapi. Christine har en stor viden om, og erfaring med, at yde vejledning ift. hvordan man kan inkludere elever med særlige behov, og skabe trivsel og udvikling for såvel den enkelte elev som for klassen som helhed. Hun er særligt optaget af, hvordan elever med særlige behov kan tilgodeses i undervisningen, og hvordan man som lærer kan skabe en struktur, og et miljø hvor eleverne trives.
Jill Byrnit
Jill Byrnit- Psykolog
Jill Byrnit er autoriseret psykolog (Cand.psych.aut.) og har en ph.d. i psykologi, samt en bachelorgrad i biologi. Jill arbejdede i en årrække som forsker i personligheds- og socialpsykologi i ind- og udland, hvor hun bl.a. var med til at starte Institut for Psykologi på Syddansk Universitet op, hvor hun havde virke som forsker og vicestudieleder i en periode. Jill har i mange år arbejdet med børn og unge, bl.a. som VISO-koordinator, beskikket pædagogisk psykologisk børnesagkyndig for Statsforvaltningen og nødbeskikket sagkyndig i Ungdomskriminalitetsnævnet. Jill er forfatter og medforfatter til en række psykologiske fagbøger, er fast klummeskriver i Berlingske og optræder med jævne mellemrum i de skrevne og elektroniske medier med sin forskningsekspertise.

Find vej til Basen Kompetencecenter

Kontaktoplysninger

Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9, 1. sal
2100 København Ø

T 3929 6767

Spørgsmål til kurser
T 2062 0462

Spørgsmål til fakturering
T 2176 0233