Kurser og Faglige arrangementer2018-11-16T13:00:16+00:00

Kurser og faglige arrangementer

Slides fra vores arrangementer finder du under fanen Faglig inspiration.

Få større indsigt og viden i børn og unges udfordringer ift. skolevægring, isolationsproblematikker, ASF, OCD, PDA, angst mm. Se vores kursusoversigt for Basen KompetenceCenter herunder.

Kommende arrangementer

Kursus om OCD og Autisme

Kursus for praktikere og professionelle.
Onsdag d. 5. december 2018 kl. 13.00-16.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Oplever du at mangle viden om børn og unge, med OCD og Autisme? Har du brug for handlemuligheder og værktøjer i forhold til denne målgruppe? Og har du brug for at få andre øjne på dine udfordringer?
 
På dette 3 timers kursus, får du faktuel viden om OCD og Autisme. Du vil blive præsenteret for nogle konkrete metoder til at arbejde med bl.a. stressreduktion, og du vil få nogle konkrete pædagogiske værktøjer, som kan implementeres i din egen praksis.
Pris: 1250 kr. Tilmelding til msc@basen.dk senest d. 30. november 2018 kl. 12.00.

Læs mere om kurset her

Vores tolkninger af andres adfærd

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 22. november 2018 kl. 16.30-19.30 på Basen Nord Skole, Søndervangen 51, 3460 Birkerød

Hvordan beskytter man sig mod psykiske belastninger i arbejdet med mennesker med problemskabende adfærd? Når vi oplever, at andre har problemskabende adfærd, kan det skabe afmagt hos os. På denne Temaaften vil psykolog Dorthe Birkmose give os en forståelse af afmagtens betydning for vores praksis, og diskutere hvad der sker, når vi henholdsvis tolker den problemskabende adfærd som vores egen versus den andens skyld. Slutteligt vil faglighedens betydning for både selvbeskyttelse og etik, i vores tolkninger af problemskabende adfærd, blive behandlet.

Læs mere om arrangementet her

Tidligere arrangementer

Børn og unge med computerspil- og onlineafhængighed

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 30. august 2018 kl. 16.30-19.30 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

Computerspil, sociale medier og børn og unges stigende tidsforbrug i de virtuelle verdener kan blive en altoverskyggende og tidskrævende beskæftigelse. Det kan gå ud over familien, skolen, vennerne og fritidsinteresserne. På denne Temaaften vil psykologerne David Madsen og Mads Bank fra DABECO (Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed), vil give en forståelse af computerspilsafhængighed og nogle samtaleteknikker, som er målrettet børn og unge med et problematisk computerspilsforbrug.

Læs mere om arrangementet her

Selvregulering i en neuroaffektiv forståelsesramme

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 17.00-20.00 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

I vores arbejde med børn og unge oplever vi, at mange har store vanskeligheder med selvregulering. Det er børn og unge, som let frustreres, er impulsstyrede, indesluttede og ofte svære at fornemme i kontakten. Aftenens tema vil tilbyde en neuroaffektiv forståelse af børn og unges følelsesmæssige udvikling, deres evne til tilknytning og forståelse af psykiske vanskeligheder.

Læs mere om arrangementet her

Den gode samtale

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 17.00-20.00 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

At have samtaler med store børn og unge kan være udfordrende – særligt hvis samtalen berører tunge og svære emner, der kræver, at vi hjælper den unge til at kunne skabe forandring i sit liv. Aftenens tema tager udgangspunkt i, hvordan vi rammesætter og kvalificerer samtaler med store børn og unge – særligt, når samtalen bliver svær.

Læs mere om arrangementet her

At forstå unge med pda, angst og autisme & værktøjer til behandlingen

Temaaften for professionelle
Torsdag d. 8. februar 2018 kl. 17.00-20.00 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem, da dette udløser angstreaktioner hos dem, også selv de mindste krav som f.eks. at børste tænder.

Læs mere om arrangementet her

Den traumatiserede hjerne

Temaaften for professionelle
9. november 2017 kl. 16.30-19.30 på Basens nye afdeling i Birkerød, Søndervangen 51, 3460 Birkerød.

Aftenens tema vil tage afsæt i en kort introduktion til, hvordan vore hjerner fungerer, og hvad der sker, hvis et menneske bliver udfordret over evne og ikke magter at fungere i sit almindelige liv.

Læs mere om arrangementet her

At spille sin kollega god gennem dialog

Temaaften for professionelle
7. september 2017 kl. 17.00-20.00

Aftenen vil veksle mellem oplæg om henholdsvis den gode sociale dialog og den gode professionelle dialog på arbejdspladsen. Hvordan kan vi bidrage til at spille vores kollegaer bedre og dermed bidrage til at sætte bevægelser i gang, der gør alle i teamet bedre og øger vores faglighed og arbejdsglæde?

Læs mere om arrangementet her

Spiseforstyrrelser og ASF

Faglig eftermiddag for professionelle – gratis arrangement
OBS NY DATO
onsdag d. 3. maj 2017 kl. 12.30 – 15.30

Vi oplever, at den rigide tankegang og adfærd der er forbundet med ASF har stor indflydelse på spisevanerne og kropsopfattelsen. En spiseforstyrrelse i forbindelse med en ASF-diagnose, bør adskilles fra en almindelig spiseforstyrrelse og den rette behandlingsmæssige tilgang har stor betydning for, hvorledes vi hjælper den unge videre.

Læs mere om kurset her

PDA (pathological demand avoidance)

Faglig eftermiddag for professionelle
Torsdag d. 20. april 2017 kl. 13.30-15.30

Det er ret almindeligt at børn med PDA (ekstrem kravafvisende) har problemer med at blive forstået af deres omgivelser, og at det spiller en rolle for at forstå, hvorfor de isolerer sig så konsekvent og derved søger at undgå stimuli, som de ikke selv har kontrol over. De er ofte bevidste over, at de ikke kan kontrollere deres udtalte affektreaktioner og dette piner dem.

Læs mere om den faglige eftermiddag her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mte@basen.dk

Vicedirektør Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk