Skole for børn og unge med OCD

Hvad er OCD?

(Obsessive Compulsive Disorder)

OCD er en psykisk lidelse, hvor barnet/den unge oplever de samme tvangstanker og tvangshandlinger igen og igen. Man kan lide af OCD på mange forskellige niveauer; både hvor der er enkelte få ritualer der kun en gang imellem vender tilbage. Til OCD tilstande hvor barnet/den unge er meget invalideret, da stort set alle døgnets vågne timer bruges på tvangshandlinger med særlige ritualer og handlinger.

OCD kan komme til udtryk både som tvangstanker kaldet obsessioner hvor tanker om f.eks. ulykker, katastrofer eller sygdom dukker op igen og igen. Tanker der er meget svære at modarbejde og barnet / den unge er meget plaget af at tænke sådan. Tvangstanker kan være kombineret med tvangshandlinger kompulsioner og ritualer. Det er ritualer og handlinger som barnet / den ung oplever at han/ hun skal gøre, ellers vil der ske noget helt forfærdeligt, enten med en selv eller ens familie. Handlingerne skal ofte udføres efter et helt bestemt mønster, og handlingerne udføres ofte på baggrund af tvangstanker.

Børn og unge med OCD kan have mange forskellige tvangshandlinger, det kan ofte være forbundet med vaske- eller rengøringsritualer, og kan være knyttet sammen med tanker om sygdom, bakterier eller andet. Det kan også være at man skal tjekke noget igen og igen, holde øje med noget bestemt på bestemte tidspunkter, eller tælle en bestemt talrække, sørge for at nogle ting står i en helt bestemt rækkefølge eller andet. Noget af det væsentligste ift børn og unge med OCD er at de er fuldt bevidste om at de har disse tanker. Man kan udelukkende diagnostiserer på baggrund af barnet / den unges adfærd.

Der kan ikke foretages nogen hjernescanninger eller andre fysiologiske prøver, der kan indikerer at der er tale om OCD. Psykiatrien kan anvende skemaer evt. Leyton Obsessional Inventory hvor barnet / den unge skal svare på spørgsmål som; ” Føler du ofte, at du skal gøre bestemt ting, selvom du ved, at det ikke er nødvendigt?” “Har du tanker eller ord, som hele tiden vender tilbage i dit hoved?” “Føler du nogen gange, at det er ødelagt for dig, hvis noget er blevet rørt eller brugt at andre?” “Tænker du tit på om du er ren nok?” O.lign spørgsmål.

Sådan forstår Basen OCD hos børn og unge.

På Basen arbejder vi dagligt på at stressreducerer og skabe et trygt og forudsigelige læringsmiljø for børn og unge med OCD. I det diagnosesystem, man benytter i USA; DSM-IV, er OCD kategoriseret som en egentlig angstlidelse. I det europæiske diagnosesystem ICD-10 er OCD en separat diagnose. Men mange der lider af OCD, har også af angstsymptomer. Der er også mange børn og unge der har OCD, der ikke har angstsymptomer. De fleste oplever angst når de forsøger at modsætte sig udførelsen af ritualerne. Der er også forskel i hvor tidligt man kan diagnosticere angst og OCD. OCD diagnosticeres ofte tidligere end angst. Desuden virker angstdæmpende medicin som regel ikke på børn og unge med OCD. OCD er en stresstilstand.

Ved at have fokus på at skabe en så rolig og overskuelig hverdag som muligt, vil eleverne efter en periode opleve at stressniveauet falder og de gradvis kan få ro og overskud til at arbejde på deres egen udvikling. Børn og unge der lider af OCD i moderat til svær tilstand, er ofte meget plaget af denne tilstand og er selv meget bevidste om det. Ofte har de i en længere periode brugt meget energi på at skjule deres ritualer for familien, og såvel ritualerne, som det at skulle skjule dette, betyder ofte at det fylder utrolig meget i barnets/den unges liv. I mange tilfælde er den nærmeste familie opmærksomme på ritualerne og omfanget, og kan i nogle tilfælde være medvirkende til at fastholde disse rutiner. Eksempelvis kan den øvrige familie indretter deres hverdag efter den OCD ramte, og styrer hvordan der eksempelvis spises af alle familiemedlemmer, hvordan der skal gøre rent eller andet. Det er helt naturligt, at man som forældre forsøger at lindre barnets smerte ved at indgå i disse ritualer, og som oftest noget man ikke selv kan ændre eller komme ud af igen. Derfor anser Basen et meget tæt forældresamarbejde som helt afgørende for at kunne skabe udvikling og lindring for disse børn og unge.

Hvordan arbejder Basen med OCD hos børn og unge?

På Basen er vi optaget af at give barnet/ den unge oplevelsen af at kunne gå i skole og opretholde en hverdag med en skolegang, med læring ift. faglighed, så eleven på sigt kan tage folkeskolens prøve. Vi er på samme tid optaget af at eleven udvikler bevidsthed ift. Selvindsigt om egne ressourcer og udfordringer, for at udvikle hensigtsmæssige læringsstrategier. Ved at have fokus på alt det der virker og fungerer og ikke fokuserer på konsekvenserne af OCD’en, men forstørrer de øjeblikke, hvor den ikke er til stede/eller dominerer får eleven en øget oplevelse af sig selv, som en person der også er meget andet og kan meget andet. Dette giver over tid en øget selvforståelse og en øget selvtillid til at turde udfordre de ritualer og mønstre der igennem længere tid har været dominerende ift. elevens liv. Den metodemæssige tænkning der ligger til grund for dette er LØFT; løsningsfokuseret tilgang, hvor vi ser på det der virker og gør mere af det.

På Basen er vi optaget af kognitiv adfærdsterapi ift. børn og unge med angst, depression og OCD. Vi forstår kognitiv adfærdsterapi som både en adfærdsterapi, hvor vi arbejder med at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Det kan f.eks. være et skema for hvor mange gange man skal vaske hænder i skoletiden samt eksponering hvor vi arbejder med udsættelse eller forkortelse af ritualerne. Eleverne oplever gradvist at de kan overkomme dette, og kan sætte andre mere hensigtsmæssige handlinger i stedet.  I den kognitive terapi arbejder vi primært med elevens tænkning, og undersøger sammen med eleven sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

Behandling af OCD med komorbide tilstande

OCD & ASF

Nogle elever er diagnostiseret med autismespektrumforstyrrelser. For nogle af disse elever er det hensigtsmæssigt med kognitiv adfærdsterapi; nogle kan have svært ved at perspektiverer mentalt, og nogle kan have vanskeligt ved at leve sig ind i andres følelser og handlinger. Nogle gang vil modstanden mod tvangstankerne være mindre udtalt når OCD optræder sammen med ASF.

OCD & depression

OCD kan ofte optræde sammen med depression/depressive tilstande. Børn og unge kan ofte blive meget triste og depressive ved at have svære OCD-symptomer. Kognitiv terapi er ret virkningsfuldt for denne gruppe af elever, og en aflastning af elven ift. skolearbejde, sociale forpligtelser osv. Ved svær OCD & depression anbefales ofte medicinering.

OCD & Angst

Ofte kan OCD ses sammen med abnorm separationsangst, generaliseret angst eller panikangst. Kognitiv adfærdsterapi i form af Cool Kids, Chilled og tilsvarende forløb, samt individuel og familiebehandling. Hvilket der er god evidens for at have en positiv effekt på børn og unge med OCD og Angst.

Børn og unge med OCD

Har dit barn OCD?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig og dit barn videre.

Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mette@basen.dk

Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Basen er et selvejende skole- og dagbehandlings tilbud, med afdelinger på Østerbro og i Birkerød.
Se også basennord.dk