Forældresamarbejde

På Basen betragter vi et tæt og forpligtende forældresamarbejde, som helt afgørende for at kunne skabe et godt og udviklende forløb for eleven. Det er vigtigt med en tæt dialog og tydelig forventningsafstemning mellem Basen og forældre. Ved opstart på Basen gør vi meget ud af at være nysgerrige og undersøgende på såvel forældrenes som elevens forventninger og samtidig er det væsentligt for os, at vi får afgrænset hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Ved et forpligtende samarbejde forstår vi et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi løbende afklarer roller og ansvar, og hvor forældrene ofte er i kontakt med elevens primærlærer.

Én ting er ord, noget andet er jeres eget oplevede indtryk af Basens atmosfære, faglighed, undervisnings- og behandlingsmiljø mm. Derfor inviterer vi altid interesserede forældre til et uforpligtende Se & Hør møde, hvor I kan komme og høre om Basen og danne jeres eget indtryk.

For at sikre jeres barns positive udvikling, ser vi eleven i et helhedsperspektiv, hvor I selvfølgelig er altafgørende medspillere. Derfor tilbyder Basen også, at man som forældre kan få psykologsamtaler, samtaler med Basens psykiater eller med en specialkonsulent indenfor autisme. Vi har bl.a. gode erfaringer med frivillige forældreaftener faciliteret af Basens psykolog, hvor en gruppe forældre mødes og deler deres udfordringer med hinanden.

Vi har desuden to årlige forældremøder, et julearrangement og en sommerafslutning og vi byder altid gerne på en kop kaffe, hvis du har brug for det.

Hvis forældre og forvaltningen mener at der er behov for et mere intensivt forældresamarbejde, kan Basen etablere et individuelt tilrettelagt familiebehandlingsforløb. Disse forløb varetages af Basens KompetenceCenter.

Forældresamarbejde

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig psykolog
Gitte Lai Højmose

Telefon: 53793570
Mail: glh@basen.dk

Vicedirektør Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk