Forældresamarbejde

På Basen anser vi et tæt og forpligtende samarbejde med forældre, som en forudsætning for et godt og udviklende forløb for eleven. Det er vigtigt med en tæt dialog og tydelig forventningsafstemning mellem Basen og forældre. Ved opstart på Basen gør vi meget ud af at være nysgerrige og undersøgende på forældrene og elevens forventninger og samtidig er det væsentligt for os, at vi får sagt hvad vi kan og ikke kan. Ved et forpligtende samarbejde forstår vi et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi løbende afklarer roller og ansvar, og hvor forældrene ofte er i kontakt med elevens primærlærer.

En ting er ord, noget andet er jeres eget oplevede indtryk af Basens stemninger, faglighed og undervisnings- og behandlingsmiljø osv. Derfor inviterer til alle interesserede forældre til et uforpligtende Se & hør møde, hvor I selv kan komme og høre om Basen.

For at sikre jeres barns positive udvikling, ser vi eleven i et helhedsperspektiv, hvor i selvfølgelig er en altafgørende medspiller. Derfor tilbyder Basen, at man som forældre kan få psykologsamtaler, samtaler med Basens psykiater eller specialkonsulent indenfor autisme. Vi har gode erfaringer med frivillige forældreaftener faciliteret af Basens psykolog, hvor en gruppe forældre mødes og deler vanskelige udfordringer med hinanden.

Desuden har vi to årlige forældremøder, julearrangement og sommerafslutning og byder gerne på en kop kaffe, hvis du har brug for det.

Hvis forældre og forvaltningen mener at der er behov for en mere intensivt forældresamarbejde, kan Basen etablere et individuelt tilrettelagt familiebehandlingsforløb. Disse forløb varetages af Basens KompetenceCenter.

Forældresamarbejde

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mette@basen.dk

Vicedirektør Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk