Målgruppe

Basen er for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer som:

Læs mere om vores målgruppe ❯

Undervisning

Basen tilbyder grundskoleforløb 0.-10. klasse og ungdomsuddannelsen STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Undervisningen har en høj faglig kvalitet og er individuelt tilrettelagt således, at alle elever modtager den undervisning, der imødekommer deres behov bedst muligt.

Basen Skole tilbyder samtlige af folkeskolens fag med henblik på, at eleven tager folkeskolens prøver.

Læs mere om vores undervisning ❯

Behandling

Behandlingsarbejdet er baseret på et veldefineret behandlingsgrundlag og ud fra den løsningsfokuserede tilgang, hvor vi opstiller konkrete faglige og personlige mål, som barnet/den unge og forældrene kan tage ejerskab for.

De behandlingsmetoder vi anvender, tager udgangspunkt i vores målgruppes udfordringer. Vi har en terapeutisk individualiseret tilgang, der bygger på en evidensbaseret teoretisk referenceramme; kognitiv, psykodynamisk, narrativ og systemisk.

Læs mere om behandling ❯

Basens nye afdeling i Birkerød

Vi er stolte af Basens nye afdeling Nord. Denne nye afdeling ligger på Søndervangen 51 i Birkerød, kun 900 m fra stationen. Vi åbner dørene den 1. marts 2017. Vi har 1 afdeling for udskolingen; 7. – 10. klasse og 1 afdeling for STU/EUA. Vores nye matrikel indeholder fleksible rammer, der tilgodeser elevernes behov for faglige, kreative og praktiske læring.
Lene Refshauge er ny afdelingsleder på Basen Nord, og kan kontaktes på tlf. 25 33 44 26.

På Basen er det muligt for både forældre, den unge samt sagsbehandler at komme på et uformelt se & hør besøg, for selv at vurdere om en visitationsprocedure skal igangsættes.

Forældre til børn med ASF og skolevægring/isolationsproblematikker

Forældreworkshop
Torsdag d. 19. januar 2017 kl. 16.30-19.30

Basen oplever et stigende antal af henvendelser fra både forældre, sagsbehandlere og fagfolk vedrørende skolevægring og isolationsproblematikker. Disse børn og unge er ofte diagnosticerede med forskellige grader af ASF (autismespektrumsforstyrrelser). Basen afholder en workshop for forældre der oplever denne situation på tæt hold, hvor der ofte er stor ensomhed og magtesløshed forbundet med at stå i denne situation som forældre.

Læs mere om workshoppen her

basen-skole004

VISITATION

Har du som sagsbehandler eller UU-vejleder  et barn/ung, som skal indskrives, bedes du henvende dig til direktøren eller vicedirektøren.

Efterfølgende sender sagsbehandleren relevante sagsakter. Basens psykologer/psykiater samt ledelse gennemlæser akterne, og udfærdiger visitationsudtalelse med vurdering af, om barnet kan profitere af at gå på Basen.

Kontakt os for yderligere information ❯

Behandling